årets hus 2010

 

Solbjerggaard, assensvej 298, Millinge

Bestyrelsen i Foreningen By og Land Faaborg og Omegn har besluttet at udpege Solbjerggaard, Assensvej 298 i Millinge, til ”Årets Hus”. Det sker som en påskønnelse af den nænsomme restaurering af den store, smukke, firelængede, stråtækte bondegård, der er gennemført inden for de seneste år. Det er lykkedes at genoplive den forsømte gård til en ny funktion, men med bevaring af den oprindelige ruminddeling og mange bygningshistoriske detaljer i det imponerende bygningsanlæg.

   Stuehuset, der er fra 1729, og staldlængerne fra ca. 1850, undgik den store brand, der i 1949 lagde flere stråtækte nabogårde i ruiner. Gården blev fredet i 1990. De nuværende ejere, Laura-Johanne Bang og Peter Gabel-Jensen, der overtog den forsømte gård i 2005, har med entusiasme, offervillighed og eget knofedt kastet sig ud i den store restaureringsopgave i dialog med Kulturarvsstyrelsen. Der er indrettet bolig og butik i stuehuset, og staldlængerne rummer nu 5 meget smukke værelser til udlejning (bed & breakfast). Selvom restaureringen af laden endnu mangler, synes bestyrelsen, at den hidtidige indsats til fulde fortjener denne påskønnelse.

   Der er i disse år stor opmærksomhed på den bygningskulturelle arv i landdistrikterne, som er truet af forfald på grund af fraflytning i forbindelse med landbrugets industrialisering. Bevaringen af denne bygningskultur kræver skånsom indretning til anden anvendelse, hvilket Solbjerggaard er et vellykket eksempel på.


På bestyrelsens vegne


Flemming Brandrup

Formand