årets hus 2009

 

dommergården, Østerbrogade 48, Faaborg

Bestyrelsen i Foreningen By og Land Faaborg og Omegn har besluttet at udpege Dommergården,

Østerbrogade 48, til ”Årets Hus”. Det sker som en påskønnelse af den nænsomme restaurering af den smukke ejendom med fin sans for husets bygningsmæssige kvaliteter. Det er af stor betydning for det bevaringsværdige kystmiljø langs Langelinie.

   Den statelige ejendom blev bygget i 1908-10 som embedsbolig for By- og Herredsfoged Stephan Peter Hansen Skouenborg. Skouenborg var byens borgmester, politimester og dommer. Han blev byens sidste kongevalgte borgmester. Senere blev han i 1919 udnævnt til dommer i Faaborg, efter at en ny retsplejereform var trådt i kraft. Reformen medførte, at byfogedens tre embeder blev splittet op, og borgmesteren blev folkevalgt. Embedsboligen ved Langelinie blev til dommerbolig.

   Det store, palæagtige hus er bygget i klassicistisk stil, symmetrisk omkring en stor midtstillet frontispice. Symmetrien er senere blevet noget forstyrret ved en tilbygning i 1970 af et nyt dommerkontor, der dog er skånsomt tilpasset hovedhuset.

   Efter nedlæggelsen af dommerembedet i Faaborg blev huset sat til salg ved årsskiftet 2007/2008.

Det vakte en forståelig opstandelse, idet der var frygt for, at en kommende ejer ville søge om nedrivningstilladelse og bygge nyt i stedet. Heldigvis fik dette sat skub i udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for hele Østerbro-kvarteret. Det havde i mange år været et ønske fra By og Land, og vi glæder os over, at den nu er på vej.

   I foråret 2008 blev ejendommen solgt til det lokalt baserede selskab, JKL-Ejendom ApS, der ejes af brødrene Jan og Kim Larsen. De har siden gennemført en gennemgribende restaurering af ejendommen med henblik på indretning af fire lejligheder. Det hele er gennemført med sans for husets kvaliteter, både ude og inde. Husets udtryk er fastholdt med smukke, smalsprossede vinduer med kitfals. De originale stuklofter, fyldningsdøre, plankegulve, lysekroner, trapperne og den smukke havestue er bevaret og restaureret skånsomt. Facaden er restaureret og fremtræder nu lysende hvid. Det undrer måske nogle, der husker husets seneste gule farve, men huset var oprindeligt hvidt. Ved indsejlingen til Faaborg ser man nu huset som et kridhvidt palæ i byfronten ved Langelinie. Godt at frygten for nedrivning blev gjort til skamme på denne måde.


17.11.09

Flemming Brandrup

Formand

By og Land Faaborg og Omegn